Chăm Sóc Sức Khỏe Sỹ Mỹ

flat flat
HOTLINE:
0909 00 0909

CHUẨN ĐOÁN X - QUANG

CHUẨN ĐOÁN X - QUANG

CHUẨN ĐOÁN X - QUANG

17/03/2016

Các phòng chụp X quang tại Hệ Thống Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sỹ Mỹ được thiết kế trang nhã, lịch sự, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn bức xạ, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu chụp X quang.

Đọc tiếp