Chăm Sóc Sức Khỏe Sỹ Mỹ

flat flat
HOTLINE:
0909 00 0909

XÉT NGHIỆM

17-03-2016
Dịch vụ Xét Nghiệm tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sỹ Mỹ thực hiện nhiều loại xét nghiệm tổng quát theo chỉ định của bác sĩ nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán
Xét Nghiệm
Dịch vụ Xét Nghiệm tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sỹ Mỹ thực hiện nhiều loại xét nghiệm tổng quát theo chỉ định của bác sĩ nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh lý khác nhau như vi sinh, huyết học, hóa học,... Tất cả các xét nghiệm đều được thực hiện trên các máy móc và thiết bị phân tích hiện đại nhằm đảm bảo mọi kết quả phải luôn chính xác.
                           
CÁC DỊCH VỤ
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ dành cho bệnh nhân và cho các Bác Sĩ từ các bệnh viện khác.
Sinh hóa lâm sàng
Huyết học và đông máu
Miễn dịch
Vi sinh và Vi rút
Mô học, tế bào học và giải phẫu bệnh lý
                                                    
Chúng tôi còn ký các thỏa thuận xét nghiệm với nhiều trung tâm xét nghiệm và chẩn đoán uy tín trên thế giới tại Pháp và Thái Lan cũng như các phòng xét nghiệm chuyên khoa tại thành phố Hồ Chí Minh như Viện Pasteur.
Các xét nghiệm thực hiện tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sỹ Mỹ tuân thủ mọi yêu cầu của một phòng xét nghiệm tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tuân thủ các qui trình và yêu cầu xét nghiệm đang được áp dụng tại Pháp. Ví dụ như: kiểm soát chất lượng xét nghiệm và xác định nhóm máu 2 lần. Để đảm bảo hiệu quả tối ưu của các thiết bị, công nghệ và phần mềm, việc nội kiểm chuẩn chất lượng máy móc và thiết bị được thực hiện hàng ngày. Mức độ chính xác của kết quả được bảo đảm bởi hệ thống kiểm chuẩn. Hàng tháng, chúng tôi đều tiến hành ngoại kiểm tra độ chính xác của các thiết bị.
Phương châm và mục đích của dịch vụ Xét Nghiệm tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sỹ Mỹ là luôn nỗ lực mang lại cho bệnh nhân những kết qủa xét nghiệm và phân tích đáng tin cậy nhất.

Thông tin khác