Chăm Sóc Sức Khỏe Sỹ Mỹ

flat flat
HOTLINE:
0909 00 0909

XÉT NGHIỆM

XÉT NGHIỆM

XÉT NGHIỆM

17/03/2016

Dịch vụ Xét Nghiệm tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sỹ Mỹ thực hiện nhiều loại xét nghiệm tổng quát theo chỉ định của bác sĩ nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán

Đọc tiếp