Chăm Sóc Sức Khỏe Sỹ Mỹ

flat flat
HOTLINE:
0909 00 0909

Khám chữa bệnh BHYT cho người lao động tại công ty Taekwang Vina

19-01-2022
Khám chữa bệnh BHYT cho người lao động tại công ty Taekwang Vina - Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả.
Phòng khám đa khoa Quốc Tế Sỹ Mỹ  nằm trong khuôn viên công ty Taekwang khám bảo hiểm y tế cho người lao động