Chăm Sóc Sức Khỏe Sỹ Mỹ

flat flat
HOTLINE:
0909 00 0909

Xét nghiệm khẳng định Virus SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

18-01-2022
Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ là một trong những phòng khám tư nhân đầu tiên được cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.
 
Kể từ tháng 01 năm 2022  Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ chính thức được công nhận đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm khẳng định virus SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR do Bộ Y Tế Viện Pasteur cấp

Với năng lực xét nghiệm được Bộ Y tế chứng nhận cùng với nhiều trang thiết bị hiện đại, thời gian vừa qua Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR cho rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.