Chăm Sóc Sức Khỏe Sỹ Mỹ

flat flat
HOTLINE:
0909 00 0909

KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ NĂM 2016

CÔNG TY SỸ MỸ KHÁM SỨC KHỎE CHO CÔNG TY FUJITSU

CÔNG TY SỸ MỸ KHÁM SỨC KHỎE CHO CÔNG TY FUJITSU

09/08/2016

Hình ảnh khám sức khoẻ định kỳ tại các công ty trong khu công nghiệp mà công ty cổ phần quốc tế sỹ mỹ đã thực hiên trong đầu năm 2016

Đọc tiếp