Khám sức khỏe định kỳ tại Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam

posted in: Khám sức khỏe | 0

Khám sức khỏe định kỳ tại Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam

Địa điểm: Lô 71A, 72A, 78A, 79, 127B, 128A, 128B, 128C – KCN Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Leave a Reply